ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Κατάλογος

Levadia Central Public Library
7, Kadmou & Dedalou
32131 Levadia
tel. 2261089970 & 2261081340
Fax 2261081028
Website http://www.liblivadia.gr
Email vivlivad@gmail.com